Поверителност на личните данни
Производителят „Баланс 09“ ЕООД защитава личните данни на Потребителите, предоставени при попълване на електронните форми за регистрация, съгласно Закона за защита на личните данни. Производителят може да използва личните данни единствено и само с цел обслужване на потребителите при приемане и изпълнение на поръчки и в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Предоставяне на личните данни е възможно само когато е изискана информация от държавни органи и лица, оправомощени със закон. При желание на Потребителя клиентският му акаунт, заедно с цялата прилежаща информация, може да бъде изтрит от базата данни.