Рекламации и връщане на продукти

Рекламации се приемат по имейл или друг удобен за клиента начин, като той посочва причините за предявената рекламация. Производителят си запазва правото да не приема констатацията на клиента, ако прецени, че основанието му за рекламация е неоснователно или е следствие на неправилна употреба от страна на Потребителя. Производителят уведомява клиента за становището си на посочения от него телефон или имейл.
Съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Потребителя има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от получената стока в срок до 14 (четиринадесет) работни дни, считано от деня на получаването и. Потребителят е длъжен да уведоми писмено Производителя относно желанието си да върне стоката на имейл: todorovbalans@abv.bg, и да я върне на посочения адрес от Производителя, като разходите по връщането са за сметка на Потребителя. Потребителят е длъжен да съхранява получените, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл.55, ал.1 от ЗЗП. За да бъдат върнати обратно закупените продукти задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена цялостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от Потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия съгласно ЗЗП. Производителят има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.
В случай на връщане на доставен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката и неизползване на стоката Производителя възстановява сумата по стойността на продуктите в 30-дневния законоустановен срок по банкова сметка, посочена от Потребителя. Всички разходи, които Потребителя е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.