Доставка – начин, срок и цена. Отказ да приеме доставка.

Доставката на поръчаната стока се осъществява чрез спедиторска фирма. Срокът на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация е до 5 работни дни. Когато продукта не е наличен , ние сме длъжни да Ви уведомим в горепосочения срок и да посочим нов срок за доставка. Производителят не носи отговорност за забава на поръчките по вина на куриерската фирма, неточен адрес или други форсмажорни обстоятелства, но независимо от тези причини се задължава да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка. Цената за доставката на стока се определя в зависимост от теглото, размера и дестинацията, съгласно цените на съответната спедиторска фирма. Техните ценови листи са достъпни на интернет сайтовете им.
Потребителят има право да провери пъръчаната и доставена стока преди да я приеме и заплати от куриерската фирма.
Потребителят има право да откаже приемането на пратката, ако сумата, която следва да заплати на куриера не съответства на дължимата. В този случай, молим Потребителя да се свърже незабавно с Производителя за отстраняването на несъответствието.
Ако при получаването на стоката, тя е с нарушена опаковка поради неправилно транспортиране или има липси и повреди, Потребителя може да откаже да приеме стоката и в присъствието на куриера да направи запис в товарителницата. Изготвя се констативен протокол, в който е описано състоянието на пратката при доставка и нейната опаковка. В случай, че клиента вземе пратката на своя отговорност и не предяви своите претенции пред куриера, рекламацията е недействителна.